„Jeżeli masz umiejętności zastosowania i rozumiesz jedną technikę, to znasz tą jedną technikę.

Jeżeli rozumiesz koncepcje i zasady systemu, oraz jakości ruchu, to znasz i umiesz użyć nieograniczoną ilość technik.”

Efektywność procesu uczenia się i treningu jest rezultatem dobrze zaplanowanej strategi uczenia się i praktyki. Jednocześnie, umiejętności dostosowania tego planu do okoliczności, możliwości i zdolności konkretnej osoby. Efektywna, dobrze przemyślana metodyka, po prostu, jest bardzo ważna.

Zmierzanie w kierunku rozumienia koncepcji uprawianego systemu i zasad jakości ruchu, oraz umiejętności stosowania ich w praktyce, jest fundamentem mojej metodyki uczenia i treningu, którą nazwałem Shapes of Balance.

„Dobry nauczyciel wyjaśnia,

Bardzo dobry pokazuje,

Najlepszy inspiruje”

Przez kilkadziesiąt lat mojej pracy staram się te trzy kierunki realizować w praktyce.

Każdy w Tai Chi ma swoją historię do opowiedzenia, historię doświadczeń z praktyki, obserwacji i przemyśleń. Ten blog jest inspirowany moją historią doświadczeń, fascynacji i pracy nad jakością ruchu i umiejętnościami, które jakość ruchu tworzą, na przykład, równowagą, koordynacją, świadomością ruchu i timingiem. Przede wszystkim jednak metodyką treningu ukierunkowaną na rozwijanie tych umiejętności.